Garnett to land in Manila 2009

Adidas sure loves Pilipinas as they will be bringing Kevin Garnett next year.

Can’t wait!

credits to Mr.Joaquin Henson for the information

Advertisements

Por HIRE ako

Should you need additional rides going somewhere around metropolitan Manila or nearby out-of-towns, then contact us and we’ll bring you there safe and fast.

Ika nga, kung balak ninyong mag-out of town o umikot sa kung saan, may balikbayan kayong kailangan ng temporary ride at dedicated driver, THEN, nasa tamang lugar ka!

Tara na at mag-usap at hayaang kami ang sumagot ng iyong pangangailangan.

Continue reading