Por HIRE ako

Should you need additional rides going somewhere around metropolitan Manila or nearby out-of-towns, then contact us and we’ll bring you there safe and fast.

Ika nga, kung balak ninyong mag-out of town o umikot sa kung saan, may balikbayan kayong kailangan ng temporary ride at dedicated driver, THEN, nasa tamang lugar ka!

Tara na at mag-usap at hayaang kami ang sumagot ng iyong pangangailangan.

Continue reading